Camera TVI/CVI

HOT

ĐẦU GHI DVR 16 KÊNH 1080p DS-7216HQHI-K1

4,800,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 16 KÊNH TVI HIK VISION DS-7216HQHI-K1

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 2.0/3.0/5.0...MP

Độ phân giải ghi hình: Full HD 1920 x 1080

Mã sản phẩm :DS-7216HQHI-K1 :

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng
HOT

ĐẦU GHI DVR 8 KÊNH 1080p DS-7208HQHI-K1

3,000,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 8 KÊNH TVI HIK VISION DS-7208HQHI-K1

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 2.0/3.0/5.0...MP

Độ phân giải ghi hình: Full HD 1920 x 1080

Mã sản phẩm :DS-7208HQHI-K1 :

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng
HOT

ĐẦU GHI DVR 4 KÊNH 1080p DS-7204HQHI-K1

2,200,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 4 KÊNH TVI HIK VISION DS-7204HQHI-K1

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 2.0/3.0/5.0...MP

Độ phân giải ghi hình: Full HD 1920 x 1080

Mã sản phẩm :DS-7204HQHI-K1 :

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng

ĐẦU GHI DVR 16 KÊNH 1080p DS-7116HQHI-K1

4,000,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 16 KÊNH TVI HIK VISION DS-7116HQHI-K1

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 2.0/3.0/5.0...MP

Độ phân giải ghi hình: Full HD 1920 x 1080

Mã sản phẩm :DS-7116HQHI-K1 :

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng

ĐẦU GHI DVR 8 KÊNH 1080p DS-7108HQHI-K1

2,600,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 8 KÊNH TVI HIK VISION DS-7108HQHI-K1

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 2.0/3.0/5.0...MP

Độ phân giải ghi hình: Full HD 1920 x 1080

Mã sản phẩm :DS-7108HQHI-K1 :

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng
HOT

ĐẦU GHI DVR 4 KÊNH 1080p DS-7104HQHI-K1

2,000,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 4 KÊNH TVI HIK VISION DS-7104HQHI-K1

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 2.0/3.0/5.0...MP

Độ phân giải ghi hình: Full HD 1920 x 1080

Mã sản phẩm :DS-7104HQHI-K1 :

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng

ĐẦU GHI DVR 16 KÊNH DS-7216HGHI-F1/N

3,200,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 16 KÊNH TVI HIK VISION DS-7216HGHI-F1 .

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p

Độ phân giải ghi hình: 1080×720P

VỎ KIM LOẠI CHẮC CHẮN

Mã sản phẩm : DS-7216HGHI-F1 : 

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng

ĐẦU GHI DVR 8 KÊNH DS-7208HGHI-F1

2,050,000 ₫

 

ĐẦU GHI DVR 8 KÊNH TVI HIK VISION DS-7208HGHI-F1 .

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p

Độ phân giải ghi hình: 1080×720P

VỎ KIM LOẠI CHẮC CHẮN

Mã sản phẩm : DS-7208HGHI-F1 : 

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng

ĐẦU GHI DVR 4 KÊNH DS-7204HGHI-F1

1,500,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 4 KÊNH TVI HIK VISION DS-7204HGHI-F1 :

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p

Độ phân giải ghi hình: 1080×720P

VỎ KIM LOẠI CHẮC CHẮN

Mã sản phẩm : DS-7116HGHI-F1/N

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng

ĐẦU GHI DVR 16 KÊNH DS-7116HGHI-F1/N

3,000,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 16 KÊNH TVI HIK VISION DS-7116HGHI-F1/N :

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p

Độ phân giải ghi hình: 1080×720P

Mã sản phẩm : DS-7116HGHI-F1/N

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Mua hàng

ĐẦU GHI DVR 8 KÊNH DS-7108HGHI-F1/N

2,000,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 8 KÊNH TVI HIK VISION DS-7108HGHI-F1/N :

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p

Độ phân giải ghi hình: 1080×720P

Mã sản phẩm : DS-7108HGHI-F1/N :

Sản phẩm bảo hành 1 năm.

Mua hàng

ĐẦU GHI DVR 4 KÊNH DS-7104HGHI-F1

1,350,000 ₫

ĐẦU GHI DVR 4 KÊNH TVI HIK VISION DS-7104HGHI-F1 :

Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p

Độ phân giải ghi hình: 1080×720P

Mã sản phẩm : DS-7104HGHI-F1

Sản phẩm bảo hành 1 năm.

Mua hàng