Mắt camera DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF

0 ₫

DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF
Camera vòm 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel
• Tự động lấy nét
• Độ phân giải 3840 × 2160
• Ống kính vari-focalized có động cơ 2,7 mm đến 13,5 mm
• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)
• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách lên tới 60m IR
• Menu OSD, DNR
• IP67
Mua hàng

Mắt camera DS-2CE19U1T-IT3ZF

0 ₫

DS-2CE19U1T-IT3ZF

Camera đạn 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel

• Tự động lấy nét

• Độ phân giải 3840 × 2160

• Ống kính vari-focalized có động cơ 2,7 mm đến 13,5 mm

• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách lên tới 80m IR

• Menu OSD, DNR

• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)

• IP67

• Lên dỗ dành (HIKVISION-C

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE78U1T-IT3F

0 ₫

DS-2CE78U1T-IT3F

Camera 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel

• Độ phân giải 3840 × 2160

• Ống kính cố định 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm

• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)

• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách lên tới 60m IR

• Lên dỗ dành (HIKVISION-C)

• IP67

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE16U1T-IT5F

0 ₫

DS-2CE16U1T-IT5F

Camera đạn 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel

• Độ phân giải 3840 × 2160

• Ống kính tiêu cự cố định 3,6 mm, 6 mm 8 mm

• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)

• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách lên tới 80m IR

• IP67

• Lên dỗ dành (HIKVISION-C)

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE16U1T-IT3F

0 ₫

DS-2CE16U1T-IT3F

Camera đạn 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel

• Độ phân giải 3840 × 2160

• Ống kính tiêu cự cố định 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm 8 mm

• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)

• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách lên tới 60m IR

• IP67

• Lên dỗ dành (HIKVISION-C)

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE76U1T-ITMF

0 ₫

DS-2CE76U1T-ITMF

Camera 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel

• Độ phân giải 3840 × 2160

• Ống kính cố định 2,8mm 3,6 mm, 6 mm

• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)

• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách IR lên tới 30m

• IP67

• Lên dỗ dành (HIKVISION-C)

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE76U1T-ITPF

0 ₫

DS-2CE76U1T-ITPF

Camera 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel

• Độ phân giải 3840 × 2160

• Ống kính cố định 2,8mm 3,6 mm, 6 mm

• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)

• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách IR lên tới 30m

• Lên dỗ dành (HIKVISION-C)

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE16U1T-ITF

0 ₫

DS-2CE16U1T-ITF

Camera đạn 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel

• Độ phân giải 3840 × 2160

• Ống kính tiêu cự cố định 2,8mm 3,6 mm, 6 mm

• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)

• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách IR lên tới 30m

• IP67

• Lên dỗ dành (HIKVISION-C)

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE16U1T-ITPF

0 ₫

DS-2CE16U1T-ITPF
Camera đạn 8 MP

• CMOS hiệu suất cao 8,29 Megapixel
• Độ phân giải 3840 × 2160
• Ống kính tiêu cự cố định 2,8mm 3,6 mm, 6 mm
• Đầu ra video 4 trong 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS có thể chuyển đổi)
• EXIR 2.0, IR thông minh, khoảng cách IR lên tới 30m
• IP67
• Lên dỗ dành (HIKVISION-C)
Mua hàng

Mắt camera DS-2CE12H0T-PIRLO

0 ₫

DS-2CE12H0T-PIRLO

Camera chống đạn 5 MP

5 MP hiệu suất cao

Độ phân giải 2560 × 1944

Ống kính tiêu cự cố định 2,8 mm, 3,6 mm

Phát hiện Pir, báo động nhấp nháy, báo động ra IR thông minh, khoảng cách lên tới 20 m IR

IP67

Lên dỗ dành (HIKVISION-C)

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE11H0T-PIRLO

0 ₫

DS-2CE11H0T-PIRLO

Camera chống đạn 5 MP

5 MP hiệu suất cao

Độ phân giải 2560 × 1944

Ống kính tiêu cự cố định 2,8 mm, 3,6 mm

Phát hiện Pir, báo động nhấp nháy, báo động ra IR thông minh, khoảng cách lên tới 20 m

IR IP67

Lên dỗ dành (HIKVISION-C)

Mua hàng

Mắt camera DS-2CE71H0T-PIRLO

0 ₫

DS-2CE71H0T-PIRLO
Camera 5 MP Pir

5 MP hiệu suất cao
Độ phân giải 2560 × 1944
Ống kính tiêu cự cố định 2,8 mm, 3,6 mm
Phát hiện Pir, báo động nhấp nháy, báo động o
IR thông minh, khoảng cách lên tới 20 m IR
IP67
Lên dỗ dành (HIKVISION-C)
Mua hàng