BỘ THU PHÁT VIDEO QUANG

Bộ chuyển đổi Video Quang 1 Kênh camera CVI/TVI/AHD 720P

1,300,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 1 kênh HL-1V-20T/R-720P 
( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 1 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 1 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn.
Bộ chuyển đổi video quang 1 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát 
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 5V 1A, 2A
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

 

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 1 Kênh camera CVI/TVI/AHD 1080P

1,800,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 1 kênh HL-1V-20T/R-1080P
( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 1 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3/2/3/4/5/8 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 1 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn.
Bộ chuyển đổi video quang 1 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 5V 1A, 2A
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 1 Kênh camera CVI/TVI/AHD 720 RS 485/PTZ

1,500,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 1 kênh HL-1V1D-20T/R 720P RS 485/ PTZ
( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 4 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 4 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn. 
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 5V 1A, 2A
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Kết nối camera HD 720P có chức năng điều khiển PTZ/485 cho camera quay quét và giám sát

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 1 Kênh camera CVI/TVI/AHD 1080 RS 485/PTZ

2,000,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 1 kênh HL-1V1D-20T/R 1080 RS 485/ PTZ
( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 4 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3/2/3/4/5/8 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 4 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn.
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 5V 1A, 2A
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Kết nối camera HD 1080P có chức năng điều khiển PTZ/485 cho camera quay quét và giám sát

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 2 Kênh camera CVI/TVI/AHD 720P

1,450,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 2 kênh HL-2V-20T/R-720/960P
( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 2 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 2 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn.
Bộ chuyển đổi video quang 2 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát 
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 5V 1A, 2A
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 2 Kênh camera CVI/TVI/AHD 1080P

2,150,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 2 kênh HL-2V-20T/R-1080P
( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 2 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3/2.0/3.0/4.0/5.0/8.0 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 2 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn.
Bộ chuyển đổi video quang 2 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát 
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 5V 1A, 2A
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 4 Kênh camera CVI/TVI/AHD 720/960P

2,600,000 ₫

 Bộ chuyển đổi Quang 4 kênh HL-4V-20T/R- 720/960P

( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 4 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 4 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn.
Bộ chuyển đổi video quang 4 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát 
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 5V 1A, 2A
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 4 Kênh camera CVI/TVI/AHD 1080P

2,800,000 ₫

 Bộ chuyển đổi Quang 4 kênh HL-4V-20T/R-1080

( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 4 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /2.0 /3.0/4.0/8.0 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 4 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn.
Bộ chuyển đổi video quang 4 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát 
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 5V 1A, 2A
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 8 Kênh camera CVI/TVI/AHD 720P

4,800,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 8 kênh HL-8V-20T/R-720/960P ( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)
Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 8 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 8 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI

Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn vẫn đảm bảo tín hiệu hình ảnh chuẩn HD
Bộ chuyển đổi video quang 8 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát 
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 8 Kênh camera CVI/TVI/AHD 1080P

7,200,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 8 kênh HL-8V-20T/R-1080P
( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 8 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3/2.0/3.0/4.0/5.0/8.0 Megapixel + tất cả Camera Analog.

Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn vẫn đảm bảo tín hiệu hình ảnh chuẩn Full HD.

Bộ chuyển đổi video quang 8 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát với số lượng tập trung mắt camera lớp
Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 8 Kênh camera CVI/TVI/AHD 720 RS 485/PTZ

5,800,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 8 kênh HL-8V1D-20T/R-720P RS 485/ PTZ  ( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 8 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3 Megapixel + tất cả Camera Analog.
Bộ chuyển đổi Quang video 8 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn vẫn đảm bảo tín hiệu hình ảnh chuẩn HD
Bộ chuyển đổi video quang 2 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát 
Sản phẩm: Gồm 1 bộ có 2 chiếc , 2 bộ cấp nguồn 12V  2A

Kết nối camera HD 720P có chức năng điều khiển PTZ/485 cho camera quay quét và giám sát


Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Quang 8 Kênh camera CVI/TVI/AHD 1080P RS 485/PTZ

8,500,000 ₫

Bộ chuyển đổi Quang 8 kênh HL-8V1D-20T/R-1080P RS 485/ PTZ  ( Bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ: 2 chiếc, 2 adapter 12V)

Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
Bộ chuyển đổi Quang 8 kênh cho camera HDTVI hoặc HDCVI hoặc AHD từ 1.0 /1.3/2.0/3.0/5.0 Megapixel + tất cả Camera Analog.

Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn vẫn đảm bảo tín hiệu hình ảnh chuẩn Full HD.

Bộ chuyển đổi video quang 8 kênh, chủ yếu sử dụng cho camera giám sát với số lượng tập trung mắt camera lớp


Ứng Dụng: Trong các trường hợp thi công camera hệ thống giám sát tòa nhà ,nhà xưởng, xí nghiệp, Công trường xây dựng, khu vực khai thác giám sát..VV

Mua hàng