HỘP PHỐP QUANG ODF

ODF 2FO full (Phụ kiện)

60,000 ₫

ODF 2FO (Full phụ kiện)

Hộp phối quang ODF 2FO đầy đủ phụ kiện trong nhà lẫn ngoài trời giúp quản lý và bảo vệ các điểm đấu nối quang như mối hàn quang, dây hàn nối quang, đầu nối quang (adapter), dây nhảy quang, một số thiết bị đi kèm như bộ chia quang, bộ chuyển đổi quang điện. Nó có thể được dùng để treo trên tường, treo trong nhà và ngoài trời trên mái tôn , tủ kĩ thuật ngoài trời , chuyên dụng cho hệ thống camera ngoài trời

Hộp phối quang ODF 2FO trong nhà vỏ nhựa đầy đủ phụ kiện

Hộp phối quang ODF trong nhà 2FO phụ kiện đầy đủ bao gồm:

Dùng trong nhà hay ngoài trời đều được

 

ODF 2core thuê bao trong nhà

Mua hàng

ODF 4FO full ( Phụ kiện )

140,000 ₫

Hộp phối quang ODF 4FO đầy đủ phụ kiện trong nhà lẫn ngoài trời giúp quản lý và bảo vệ các điểm đấu nối quang như mối hàn quang, dây hàn nối quang, đầu nối quang (adapter), dây nhảy quang, một số thiết bị đi kèm như bộ chia quang, bộ chuyển đổi quang điện. Nó có thể được dùng để treo trên tường, treo trong nhà và ngoài trời trên mái tôn , tủ kĩ thuật ngoài trời , chuyên dụng cho hệ thống camera ngoài trời

Hộp phối quang ODF 4FO trong nhà vỏ nhựa đầy đủ phụ kiện:

  1. Dùng trong nhà hay ngoài trời đều được . Rất " Tiện " phải không nào
Mua hàng

ODF 8FO full ( Phụ kiện )

220,000 ₫

Hộp phối quang ODF 8FO đầy đủ phụ kiện trong nhà lẫn ngoài trời giúp quản lý và bảo vệ các điểm đấu nối quang như mối hàn quang, dây hàn nối quang, đầu nối quang (adapter), dây nhảy quang, một số thiết bị đi kèm như bộ chia quang, bộ chuyển đổi quang điện. Nó có thể được dùng để treo trên tường, treo trong nhà và ngoài trời trên mái tôn , tủ kĩ thuật ngoài trời , chuyên dụng cho hệ thống camera ngoài trời

Hộp phối quang ODF 8FO trong nhà vỏ nhựa đầy đủ phụ kiện

Dùng trong nhà hay ngoài trời đều được . Rất " Tiện " phải không nào

Mua hàng

ODF 12FO Trong Nhà Full Phụ Kiện

440,000 ₫

LÀ ODF có tai bắt rack chuyên dụng dùng cho hệ thống tủ rack và các khay địa hình bằng phảng đều được

Hộp phối quang ODF 12FO đầy đủ phụ kiện trong nhà giúp quản lý và bảo vệ các điểm đấu nối quang như mối hàn quang, dây hàn nối quang, đầu nối quang (adapter), dây nhảy quang, một số thiết bị đi kèm như bộ chia quang, bộ chuyển đổi quang điện. Nó có thể được dùng để treo trên tường, treo trong tủ rack treo trong nhà và cả tủ kĩ thuật ngoài trời , chuyên dụng cho hệ thống mạng  và  camera công trình và nhà máy

Thường được dùng để tập trung để làm điểm cuối tập trung của các mối hàn.

Vì là ODF 12FO NÊN không quá to dẫn đến việc lắp đặt và thi công thận lợi - nhanh chóng - bền đẹp

Hộp phối quang ODF 12FO trong nhà vỏ nhôm được sơn tĩnh điện đầy đủ phụ kiện

Dùng trong nhà hoặc tủ rack ngoài trời đều được . Rất " Ok " phải không nào.

Mua hàng

ODF 24FO Trong Nhà Full Phụ Kiện

700,000 ₫

LÀ ODF có tai bắt rack chuyên dụng dùng cho hệ thống tủ rack và các khay địa hình bằng phảng đều được

Hộp phối quang ODF 24FO đầy đủ phụ kiện trong nhà giúp quản lý và bảo vệ các điểm đấu nối quang như mối hàn quang, dây hàn nối quang, đầu nối quang (adapter), dây nhảy quang, một số thiết bị đi kèm như bộ chia quang, bộ chuyển đổi quang điện. Nó có thể được dùng để treo trên tường, treo trong tủ rack treo trong nhà và cả tủ kĩ thuật ngoài trời , chuyên dụng cho hệ thống mạng  và  camera công trình và nhà máy

Thường được dùng để tập trung để làm điểm cuối tập trung của các mối hàn.

Vì là ODF 24FO NÊN không quá to dẫn đến việc lắp đặt và thi công thận lợi - nhanh chóng - bền đẹp

Hộp phối quang ODF 24FO trong nhà vỏ nhôm được sơn tĩnh điện đầy đủ phụ kiện

Dùng trong nhà hoặc tủ rack ngoài trời đều được . Rất " Ok " phải không nào.

Mua hàng

ODF 48FO Trong Nhà Full Phụ Kiện

1,350,000 ₫

LÀ ODF có tai bắt rack chuyên dụng dùng cho hệ thống tủ rack và các khay địa hình bằng phảng đều được

Hộp phối quang ODF 12FO đầy đủ phụ kiện trong nhà giúp quản lý và bảo vệ các điểm đấu nối quang như mối hàn quang, dây hàn nối quang, đầu nối quang (adapter), dây nhảy quang, một số thiết bị đi kèm như bộ chia quang, bộ chuyển đổi quang điện. Nó có thể được dùng để treo trên tường, treo trong tủ rack treo trong nhà và cả tủ kĩ thuật ngoài trời , chuyên dụng cho hệ thống mạng  và  camera công trình và nhà máy

Thường được dùng để tập trung để làm điểm cuối tập trung của các mối hàn.

Vì là ODF 48FO NÊN không quá to dẫn đến việc lắp đặt và thi công thận lợi - nhanh chóng - bền đẹp

Hộp phối quang ODF 48FO trong nhà vỏ nhôm được sơn tĩnh điện đầy đủ phụ kiện

Dùng trong nhà hoặc tủ rack ngoài trời đều được . Rất " Ok " phải không nào.

Mua hàng

ODF 96FO Trong Nhà Full Phụ Kiện

2,000,000 ₫

LÀ ODF có tai bắt rack chuyên dụng dùng cho hệ thống tủ rack và các khay địa hình bằng phảng đều được

LÀ ODF lớn nhất có thể đặt trong tủ rack với số lượng tập trung mối hàn cực lớn 

Hộp phối quang ODF 96FO đầy đủ phụ kiện trong nhà giúp quản lý và bảo vệ các điểm đấu nối quang như mối hàn quang, dây hàn nối quang, đầu nối quang (adapter), dây nhảy quang, một số thiết bị đi kèm như bộ chia quang, bộ chuyển đổi quang điện. Nó có thể được dùng để treo trên tường, treo trong tủ rack treo trong nhà và cả tủ kĩ thuật ngoài trời , chuyên dụng cho hệ thống mạng  và  camera công trình và nhà máy

Thường được dùng để tập trung để làm điểm cuối tập trung của các mối hàn.

Vì là ODF 96FO NÊN không quá to dẫn đến việc lắp đặt và thi công thận lợi - nhanh chóng - bền đẹp

Hộp phối quang ODF 96FO trong nhà vỏ nhôm được sơn tĩnh điện đầy đủ phụ kiện

Dùng trong nhà hoặc tủ rack ngoài trời đều được . Rất " Ok " phải không nào.

Mua hàng